Vanliga problem och lösningar under viktminskningen


(Det kan vara en utmaning att ställa sig på vågen...)

Viktminskning är en resa som kan vara både utmanande och givande. För många människor är det inte bara en fråga om att minska kilon på vågen, utan det handlar också om att förändra vanor och livsstil för att uppnå långsiktiga resultat. Men längs vägen kan det uppstå olika hinder och fallgropar som kan göra resan mot en sund vikt svårare än förväntat. I det här inlägget kommer vi att kika på några vanliga problem som kan uppstå under en viktminskning och hur man kan lösa dem.

Tröghet i viktnedgången
Ett vanligt problem som många stöter på är när viktminskningen avtar eller till och med stannar av helt. Man råkar ut för en platå – då ingenting händer. Det kan vara mycket frustrerande och kan få många att känna sig nedslagna och tappa motivationen.

Lösning - för det första är det viktigt att förstå att viktminskning nästan aldrig sker linjärt. Det är normalt att vikten kan fluktuera och att det ibland kan ta lite längre tid att se resultat. För att få igång viktnedgången igen behöver man ändra på något. Det kan t ex vara att variera träningen, ändra kosten eller öka intensiteten i träningen. Att också se över stressnivåer och sömnvanor är också viktigt, eftersom dessa faktorer kan påverka viktminskningen.

Som coach, när det här händer (vilket som sagt nästan alltid händer) ser jag över allting och ändrar på det som ser obalanserat ut. Ofta har kunden ingen aning om vad som händer eller vad de ska göra åt det och det gör att de ofta tappar fattningen och känner sig lite stukade. Men med råd om hur de ska göra och med pepp och stöd så kommer alla över sina platåer och viktminskningen tar fart igen.

Svårigheter med sötsug och hunger
Att hålla sig till en hälsosam kost och hantera hunger är en utmaning för många människor under en viktminskningsresa. Det är lätt att bli frestad av ohälsosam mat och det leder ofta till att man överäter. Man får komma ihåg att söt/snabb mat driver personen att äta mer. Det tar över mättnadssignaler och man kan fortsätta att äta den sämre ”maten” en längre tid. En bulle kan bli en 3-dagars överätning innan man hinner blinka.

Lösning - planering och att ha framförhållning är nyckeln när det gäller att hantera kosten. Genom att förbereda hälsosamma måltider och snacks i förväg kan du undvika att falla för frestelserna. Kom också ihåg att det absolut viktigaste för att INTE falla för frestelser är att äta sig MÄTT, frukost, lunch och middag. Att ha en balanserad kost som innehåller en mångfald av näringsämnen är också viktigt för att hålla kroppen frisk och energifylld under viktminskningsprocessen.

Brist på motivation
Motivationen kan svaja under en viktminskningsresa, särskilt när resultaten inte kommer så snabbt som förväntat eller när man stöter på hinder längs vägen.

Lösning - att sätta upp realistiska mål och belöna sig själv när man når delmål kan hjälpa till att hålla motivationen uppe. Det är viktigt att man har riktningen klar för sig – vart man ska. Men sedan är det viktigast att fokusera på processen. Det är också viktigt att omge sig med stödjande människor som kan peppa och uppmuntra en under svåra perioder. Att hitta en träningsrutin eller aktivitet som man verkligen tycker om kan också göra det lättare att hålla sig motiverad och engagerad i viktminskningsprocessen. Kost och motion har en förmåga att hålla en positiv spiral av motivation igång. Även om det bara rör sig om promenader.

Emotionellt ätande
Många människor har en tendens att äta när de känner sig stressade, ledsna eller uttråkade, vilket kan sabotera deras viktminskningsmål.

Lösning - det här kan vara ett stort problem. Men att bli medveten om sina känslor och hitta alternativa sätt att hantera dem, utan mat, är avgörande för att bryta den negativa cykeln av emotionellt ätande. Man kan fråga sig själv vad det är man behöver, egentligen. Och det kan vara så enkelt som att få en kram av sin partner. Att utöva meditation, yoga eller andra avslappningsövningar kan hjälpa till att minska stress och öka känslan av välbefinnande utan att behöva förlita sig på mat. Att också hålla sig sysselsatt med hobbyer eller aktiviteter som man tycker om kan hjälpa till att distrahera från sug efter mat. För ofta är det fråga om vanan – att gå från att äta nästan jämt till att äta tre gånger per dag kan vara svårt. Och kroppen vill gärna ha det som det alltid har varit…

Att gå ner i vikt är en resa som kan vara fylld med både framgångar och utmaningar. Genom att vara medveten om de vanligaste problemen som kan uppstå och ha strategier för att hantera dem kan man öka sina chanser att lyckas på sin viktminskningsresa. Kom ihåg att det är en långsiktig process och att det är viktigt att vara snäll mot sig själv och fira framsteg längs vägen. Med tålamod, uthållighet och rätt strategier är det möjligt att uppnå dina viktminskningsmål och leva ett friskare och lyckligare liv.